Search This Blog

TOM'S PHOTO WORLD

Wednesday, 13 November 2019

TANDBERG HULDRA 1

Tandberg Huldra 1
Huldra 1A
1934 - 35
Kr. 491,50 ( 445.- + Stempelavgift 46,50)
AM Tube Radio with "Single-Spread-Band" 150 kHz - 1500 kHz
Knapper-innstillinger fra venstre: Tonekontroll - Stasjonsinnstilling - Volumkontroll
Tonekontroll med syv - 7 - stillinger: I midtstillingen er apparatet stumt!
I de tre stillinger til høyre (med urviseren) er det koplet til for Radio
I de tre til venstre er det koplet til for Grammofon!
Apparatet er en dobbelsuper med langbølge og mellombølge i ett bånd uten bølgevender
Den er montert i en karakteristisk, skråvegget kasse som er utført enten i:
Eik, lutet Grønn eller Brun farge eller også i polert Flammebjørk!
Freq: 150 - 1500 kHz * (N) ( 150 - 1500 kc/s)
Rør - Valves/Tubes: AK1 x 2 - AF2 - E424N - E443N - 80
1.ste Oscillator 1ste MF Forsterker 2000 kc/s - AK1
2.dre Oscillator 2ndre MF Forsterker 137(140) kc/s - AK1
Forsterker-rør - AF2
Likeretter i AB1  + LF rør E424N
2 stk LF - Utgangsrør - 2 x E443N - Disse er PP - Koplet i "Push-Pull" eller Mottakt på godt norsk!
Likeretter - 80
Nettspenning: Omkopling for: 130, 150 eller 220 V AC Vekselspenning - 50 c/s
Effektforbruk: 77 WaTT
Høyttaleren er Type H 150 med spoleimpedans ca. 8 ohm og motstand i feltviklingen 450 ohm. Bak høyttaleren ligger en pute av 0,3 kg bomull ! Og intet mindre enn dette!
Dimensjoner: 54 cm lengde  28 cm høyde, 31 cm dybde
Vekt: 18 Kg
NB! Mange av disse apparatene har siden blitt ombygget til Type 1B
Knappene er da fra venstre: Tonekontroll - Bølgevender - Volumkontroll
Stasjonssøkeren som normalt i midten oppe under skala
# Red. ref. Org info fra Tandbergs Servise-Håndbok 1933 - 1948
This Model is Wanted!


Tandberg Huldra 1A
Mrk. Her det kommet til en ekstra knapp for kortbølgen - ommbygget 1A til 1B
OBS! Not in My Private Collection - Net-photo - OBS!

Tandberg Huldra 1


Tandberg Huldra 1B
1935 - 1936
Kr. 491,50 ( 445.- + Stempelavgift 46,50)
I all vesentlig samme apparat som 1A
Dog er kassen/kabinettet blitt "Firkantet" - Rektangulært
Polert Flammebjørk med belyst skala med skyggeviser, nøyaktig skaladeling i frekvens og bølgelengde, markering av 116 kringkastingstasjoner og telegrafibånd på lang og mellombølge!
NB! 1B har dessuten en dobbel skaladeling for kortbølgebåndet! OBS!
Noe større: 60 cm lang, 28 cm høy, 31 cm dyp og det har rette vegger! Vekt: 18 Kg.
Dette apparatet har dog fått et kortbølgebånd! Og en ekstra knott!
Langbølge-mellombølge Freq: 150 - 1500 kHz * (N) ( 150 - 1500 kc/s)
Kortbølge: 6000 - 16000 kc/s - Moderne betegnelse 6.0 - 16.0 MHz


LINKER TIL FLERE TANDBERG HULDRA RADIOER:
1. TANDBERG HULDRA 1
2. TANDBERG HULDRA 2
2.B. TANDBERG HULDRA LOKAL
3. TANDBERG HULDRA 3
4. TANDBERG HULDRA 4TANDBERG HULDRA LOKAL

No comments:

Post a comment

Most Recently Published Post

VENOR NORWAY

VENOR LARS OG HARALD RING GISKE PLASTIC MODEL TOYS VENOR ÅLESUND   MADE IN NORWAY - NORSK PRODUSERT TOMANIA Tom's Toy World T...

Popular