Search This Blog

TOM'S PHOTO WORLD

Monday, 6 May 2019

SOUNDMASTER

SOUNDMASTER
RADIONETTE SOUNDMASTER MODELS
RADIONETTE SOUNDMASTER MODELS
 "Easy Click & Scroll" - "Photo Show View"
TOM THE RADIO COLLECTOR
Just Click on The Photo!
RADIONETTE FOR MUSIC LOVERS!
MADE IN NORWAY
  Radionette Soundmaster 340 GC
Radionette SM 340 GC
The Top Model 
BIG STEREO CENTER  3-IN-ONE
1974 - 1975
 Kombinert Stereoanlegg
FM/AM Radio  med Kassettspiller og Platespiller Forsterker 2 x 20 W
Teak Model 
(+ Palisander og nøttekabinett)

      

  Radionette Soundmaster 25 
Radionette SM 25 
Year 1970 Model 
AM FM Stereo Radio Receiver 
Price New: NKr. 1.290.- 
Made in Norway
    Radionette Soundmaster 25
Radionette SM 25 
Radionette Soundmaster 25 
1970 - 1972
AM FM ALL TRANSISTOR HI-FI STEREO
DIN 45 500 
Ad September 1970 RTB NRL


No.3. SOUNDMASTER from Radionette Radio Factory Norway
The No. 1. Soundmaster 30 1967
No. 2. Soundmaster 50 1968
No.3. Soundmaster 75 1970
(+ RV Radiovisjon Made for Radionette - RV 31 - later SM 75)NB! This Photo View by Number (Not by Year Made)


Radionette Soundmaster 30
Radionette SM 30 
1967 - 1968 
Hi-Fi DIN 45 500
Radionette Soundmaster 35 
Stereo Hi-Fi 
Teak Model 
1969 - 1970
Radionette Soundmaster 40 
Radionette SM 40
AM FM Stereo 
Great Norwegian Design Receiver 
Silver & White Design Model 
Year made: 1973 - 1976
Radionette Soundmaster 40 C
Radionette SM 40C 
- Model made 1971 - 1976 - 
Forsterker 2 x 25 W - FM/AM Radio og Kassettspiller
AM FM Stereo Radio Receiver with Cassette Tape Recorder 
Great Norwegian Radionette Design! 
Black and Silver Version 
Nypris: NKr. 3.100.-
 Radionette SM 40 C
Radionette Soundmaster 40 C 
Radionette SM 40 C with Original Box and User Manual 
Radionette Soundmaster 40 Cassette HiFi Stereo 
2 x 25 W Music - 2 x 15 W Sinus
DIN 45 500 
FM LW 2 MW
Serienr. 1.695.352
Made in Norway
Radionette Soundmaster 40 C 
 Radionette SM 40 C
Radionette SM 40 C
Radionette Soundmaster 40 C 
Palisander with Black Dial & Silver (Alu) Details


 Radionette Soundmaster 40 G (T) 
Radionette SM 40 G AM
AM - LW MW1 MW 2
AM Radio 
Stereo Amplifier with Turntable
1973 Model
Palisander with Black Front & Details
Radionette SM 40 G

Radionette Soundmaster G 45 FM 
Radionette SM 45 G FM
Stereo Hi-Fi Amlifier with Turntable
Palisander model With Black front 
1969 - 1971 Model
FM Soundmaster Hi-Fi DIN 45500 
Stereo Tuner AFC P1 P2 P3 P4 P5 
Nypris: 1969 NKr. 1.450.- 
S.nr. 1661076
Radionette SM 45 G FM
Radionette Soundmaster G 45 FM


 Radionette Soundmaster 50 Hi-Fi Stereo
Radionette SM 50
SM 50 Stereo Hi-Fi - Teak Model 
1969 Model
Marked on front: Radionette Stereo Hi-Fi
Rear: Radionette Soundmaster 50
RADIONETTE SOUNDMASTER SM 50
Radionette Soundmaster Hi-Fi FM Stereo - SM 50
1968-69 
Teak Model 
Nypris: NKr. 1.725.- Teak - NKr. 1.750.- Palisander
Utgangseffekt: 2 x 20 Watt Sinus - 20 - 20.000 Hz
Den har innebygget forsterker for pick-up og mikrofon 
med vender for valg av alle typer pick-up's eller mikrofoner 
samt semivariabel nivåregulering som gir konstant lydnivå uavhengig av programkilde.
OBS! Den har balansekontroll +/- 11 dB, 
denne virker som volumkontroll for den ene forsterkeren ved dobbeltprogram! 
Du Verden! Mange muligheter på denne!
Denne forsterkeren har to lavfrekvens-forsterkere som kan koples for separat virkning - 
slik at den ene forsterkeren kan virke for radioen og den andre for grammafon eller båndopptaker, 
den ene kan da også brukes for grammafon og den andre for båndopptaker - 
en forsterker kan brukes som høytafonforsterker - 
mens den andre kan brukes til radio, grammofon eller båndopptaker!
Populær forsterker for skoler - foreninger og forsamlingslokaler o.l.
Idag - 2013 - morsom for de som prøver seg med sammen kopling,
forsterkerne kan brukes parallelt som stereoforsterker - 
sammen ved monogram (50 Watt musikkeffekt) - 
eller uavhengig av hverandre ved dobbelt program!
31 Siliciumstransistorer - 1 FET - 11 dioder - 5 Stab. - 1 likeretter
6 Bølgebånd: Langbølge - 148 - 330 kHz Mellombølge 515 - 1620 kHz
Fiskeribølge 1,65 - 5,1 MHz Kortbølge I 5 - 12,6 MHz Kortbølge II 12,4 - 30,5 MHz
Kortbølgen dekket faktisk helt opp t.o.m. 10 meteren! (10-60 meter)
Så på denne kan man også lytte på de såkalte WT - Walkie-Talkies! På 11 meteren!
Samt også det populære radioamatørbåndet på 10 meteren!
AM-delen har 7 avstemte kretser, MF sperre, AVC styrt HF + 1 trinn MF
Variabel båndbredde i 3 trinn - samt båndspreding på kortbølgen
"Såkalt KB-Lupe - meget praktisk når stasjonene ligger tett sammen"
9 kHz interferens-filter
Valg mellom skjermet inngangskrets eller ferritantenne på lang og mellombølge.
Dreibar - innebygget ferritantenne
Tom's Radio World - TOMANIA


 Radionette Soundmaster 65 De Luxe 
Radionette SM 65 De Luxe
Radio FM Receiver
1974 - 1976 Radionette Soundmaster SM 65 G De Luxe (T)
Radionette SM 65 G 
230 VAC 16-128 W (N)
Made in Norway 
Radionette SM 65 G  Radionette Soundmaster 75 
Teak Model 
1970
3 FM Preset Stations P1, P2, P3 + L-M-K1-K2-K3 
A Great Radio!
Se mer info under SM 50 Radionette Soundmaster 80 
Radionette SM-80
AM FM Stereo Receiver 
Palisander Model
Radionette Soundmaster SM 230
Radionette SM 230
1974 Model 
FM with 3 presets - LW - MW

 Radionette Soundmaster 230 GC 
Radionette SM 230 GC
3-IN-ONE Stereo Center 
Palisander model
HI-Fi Stereo Receiver with Turntable & Cassette Recorder
FM Stereo Receiver with LW & MW Bands 
Black Details & Green Dial Light
1975 - 1976

 Radionette SM 240 C
Radionette Soundmaster 240 C
BIG STEREO CENTER 2-IN-ONE
Stereo Receiver Cassette Recorder
Radionette Soundmaster SM 240 C (T) 
1976 
FM LB MB 4 Presets FM 
Walnut - Black With Alu Details  Radionette Soundmaster 340 GC
Radionette SM 340 GC
The Top Model 
BIG STEREO CENTER  3-IN-ONE
1974 - 1975
 Kombinert Stereoanlegg
FM/AM Radio  med Kassettspiller og Platespiller Forsterker 2 x 20 W
Teak Model 

(+ Palisander og nøttekabinett)


 Radionette Soundmaster 340 GC
SM 340 GC - The Top Model 
1974 - 1975
 Kombinert Stereoanlegg
FM/AM Radio  med Kassettspiller og Platespiller Forsterker 2 x 20 W
Teak Model 

(+ Palisander og nøttekabinett)

RADIONETTE MINI GALLERY QUICK VIEW

No comments:

Post a comment

Most Recently Published Post

VENOR NORWAY

VENOR LARS OG HARALD RING GISKE PLASTIC MODEL TOYS VENOR ÅLESUND   MADE IN NORWAY - NORSK PRODUSERT TOMANIA Tom's Toy World T...

Popular