Monday, 29 January 2018

GKN Georg Köhler Nürnberg Made in Germany

GKN
Köhler - GKN 
Georg Köhler Nürnberg 
Made in Germany


GKN
Der Gestiefelte Kater
Wind-Up Walking TIN CAT with BOOTS

Georg Köhler Nuremberg
Made in GERMANY
D
ette var en av mine første blikkleker jeg fikk til Jul!
Antar at det var ca. 1960 (Tom f. 1953)
Topp leike det må du vite! "Upptrekksleike-katt"
Og eventyret er jo godt kjent også i Noreg!
Tom's Toy World - Tomania Toys

GKN Der Gestiefelte Kater

 
 


Köhler GKN Tin Indian Chief Bucking Horse
 Wind-up Tin Toy
U.S. Zone D.R.G.M. D.R.R.
Made in Western Germany 

Köhler GKN Tin Indian Chief Bucking Horse


No comments:

Post a Comment

Most Recently Published Post

78 RECORDS

78 RECORDS PHONOGRAPH RECORDS Speed: "78" - 78 rpm Size: 7 - 10 - 12 Inch SHELLAC RECORDS GRAMOPHONE RECORDS "BA...

Popular