Monday, 29 January 2018

GEORG KÖHLER GKN

GKN
Köhler - GKN 
Georg Köhler Nürnberg 
Made in Germany


GKN
Der Gestiefelte Kater
Wind-Up Walking TIN CAT with BOOTS

Georg Köhler Nuremberg
Made in GERMANY
D
ette var en av mine første blikkleker jeg fikk til Jul!
Antar at det var ca. 1960 (Tom f. 1953)
Topp leike det må du vite! "Upptrekksleike-katt"
Og eventyret er jo godt kjent også i Noreg!
Tom's Toy World - Tomania Toys

GKN Der Gestiefelte Kater

 
 


Köhler GKN Tin Indian Chief Bucking Horse
 Wind-up Tin Toy
U.S. Zone D.R.G.M. D.R.R.
Made in Western Germany 

Köhler GKN Tin Indian Chief Bucking Horse


No comments:

Post a Comment

Most Recently Published Post

TANDBERG TR 2075 MARK II

TANDBERG TR 2075 MARK II Tandbergs Radiofabrikk A/S Oslo Made in Norway Tom's Radio World - TOMANIA Tandberg TANDBERG...

Popular