Search This Blog

TOM'S PHOTO WORLD

Monday, 31 December 2018

DA DAVID ANDERSEN VINTAGE RADIOES

DA - DAVID ANDERSEN - N
VINTAGE RADIOES
Sivilingeniør Arthur David-Andersen
Disponent, konstruktør og leder!
1. ste Fabrikk - Pilestredet 75.C - Oslo
2. dre Fabrikk - Rosenborggt. 19 - Oslo - NORGE
Made in Norway
Tom's Radio World - TOMANIA
Tom's Radiocollection
DA
DAVID ANDERSEN 575 CORNER RADIO CABINET
Type 575
Made in Norway
 DAVID ANDERSEN Type 575
DAVID ANDERSEN CORNER
Great Norwegian Design
DA David Andersen Type 544 
1954-55 Model
Nypris: NKr. 548,00 Avg. 45,00
Made in Norway
Tom's Radio World Collection - TOMANIA
 DA David Andersen Type 544 
 DA David Andersen Type 544 


 DA David Andersen Type 544 
 DA David Andersen Type 544 

 DA David Andersen Type 531 Portable AM Radio
1953 Model "My Year"
Nypris: NKr. 427,00 Avg. 35,00 - Forh. Harald Berge Radio Service - Bærekoffert laget i Ekte Vulkanfiber Fabr. A/S UNICA Oslo
Made in Norway
 "Bestemors-modell" 
# Red. Ref. Bestemor Turid Øya - Fjone - Nissedal - Norway


 

DAVID-ANDERSEN REISERADIO 
For Batteri og Lysnett 
Utsalgspris Kr. 415.- 
Reklame November 1951
 DA David Andersen Type 542 R.G. Radio Cabinet
Radiogrammofon - Radiokabinett Modell 
1954-55 
Nypris: NKr. 1.350.- Avg. 65.-
Tom's Radio World - TOMANIA

  DA David Andersen 146 Type I-46 Table Radio
 1946 Model 
Bordradio i Mahogni Trekabinett + lyse bjerke lister (N)
NKr. 435.- Avg. 37.- 
Tom's Radiocollection TRC-2100
Tom's Radio World - TOMANIA
 David Andersen Type I-46 Table Radio

 David Andersen Type I-46 Table Radio

 DA David Andersen 147 Type I-47 Table Radio 
1947 Model 
Bordradio i Mahogni Trekabinett + lyse bjerke lister (N)
NKr. 465.- Avg. 40.- 
Tom's Radiocollection TRC-2101
Tom's Radio World - TOMANIA

DA David Andersen 147 Type I-47 Table Radio 


David Andersen 147 Type I-47 Table Radio 

DA RADIO
DA DAVID ANDERSEN TYPE 491 
INNGANG ANTENNE JORD GRAMMOFON UTTAK HØYTTALER 4 OHM
Rør - Tubes
ECH 21 EM 4 EF 41 EA 42 EL 41 AZ 41
Power 
120 - 125   145 - 160    220 - 240 V AC (N)

 DA David Andersen Type 523 Table Radio
Model 1953 
- Mahogni Kabinett Bordradio - 
Nypris: NKr. 458.- Avg. 37.50 
App.nr. Serial no. 32377 
Rør: ECH 42 EM 34 (EM 4) EAF 42 EZ 40 EL 41 EF 41
Made in Norway
Tom's Radio World Collection - TOMANIA
 DA David Andersen Type 523  David Andersen Type 504 
Nypris: 535.- Avg. 45.- 
Stærnes Radio A/S Aut. Radioforretning Hauges Gt. 4 Drammen 
ECH 21, EM 4, EAF 42, AZ 41, EL 41, EF 41
 App.nr. 22703
David-Andersen Radio AS 
Made in Norway
Tom's Radio World - TOMANIA

 David Andersen Type 504


 David Andersen Type 504

David Andersen Type 504 
Nypris: 535.- Avg. 45.- 
Stærnes Radio A/S Aut. Radioforretning Hauges Gt. 4 Drammen 
ECH 21, EM 4, EAF 42, AZ 41, EL 41, EF 41 
David-Andersen Radio AS 
App.nr. 22703

 DA David Andersen Type 551 Portable AM Radio
- Model 1954 - 
Reiseradio i UNICA Koffert - Koffertmodell
Portable Radio - Suitcase Model 
Nypris: NKr. 427.- Avg. 35.
Made in Norway
Tom's Radio World Collection - TOMANIA
David Andersen Type 551 Portable AM Radio
David Andersen Type 551 Portable AM Radio


DA David Andersen Type 551 Portable AM Radio

Service-skjema for David-Andersen Type 551

No comments:

Post a comment

Most Recently Published Post

VENOR NORWAY

VENOR LARS OG HARALD RING GISKE PLASTIC MODEL TOYS VENOR ÅLESUND   MADE IN NORWAY - NORSK PRODUSERT TOMANIA Tom's Toy World T...

Popular